GEBE DÜVE SATIŞI

Holstein dünyanın en yüksek süt verimine sahip olan ineğidir. Bu tartışmasız olarak bütün üreticiler tarafından kabül görmüştür.

Holstein inekleri özellikle süt verimi açısından ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bir süt ırkı inektir. Gerek ülkelerin kullanmış olduğu metotlar gerek beslenme şekilleri gerekse yetiştirme ve üretme teknikleri sayesinde süt veriminde büyük değişiklikler gösterebilmektedir.Geri Dön